ที่ตั้ง

1. อยู่ใกล้กับโลตัสเชิงทะเลใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 5 นาที
2. ใช้เวลาจากโรงแรมไปสนามบิน 40 นาที
3. อยู่ใกล้หาดสุรินทร์